ยินดีตอนรับสู่ N3 Coding Academy!

ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้บริหารองค์กรด้านเทคโนโลยีที่เล็งเห็นว่าเศรษฐกิจและสังคมได้พัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะความก้าวหน้าด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างเป็นระบบจะเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากสำหรับโลกอนาคต

สนามเด็กเล่นแห่งอนาคต

It’s your child’s turn to create their own game

เตรียมความพร้อมสู่โลกดิจิตอล

ในอนาคต ภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็นภาษาที่สองที่ทุกคนต้องสื่อสารได้ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตาม

สนุกกับการเรียนรู้

เรามีการสอนที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และสนุกไปพร้อมๆกัน

ฝึกการแก้ปัญหา

เด็กๆจะได้ลองแก้ปัญหาด้วยตนเองและไม่กลัวที่จะทำผิดพลาด

ทำงานเป็นทีม

ฝึกฝนทักษะทางสังคมและการทำงานเป็นทีม

สร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ

วิทยาการคำนวณคือศาสตร์ที่ผนวกความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างเป็นระบบไว้ด้วยกัน

ค้นหาศักยภาพ

ค้นพบทักษะของลูกคุณที่อาจทำให้คุณประหลาดใจ

คอร์สของเรา

สมัครเลย !