ง. คอร์สต่อเนื่อง

เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมาแล้ว
เด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อปูพื้นฐานไปสู่การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น…

ค. คอร์ส Python

เรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้อย่างแพร่หลายในการพัฒนาโปรแกรม…

ข. คอร์สศิลปะดิจิตอล

เด็กๆจะได้เรียนรู้การสร้างสรรค์ผล…

ก. คอร์สเบสิค

คอร์สพื้นฐานที่สอนให้เด็กๆรู้จักวิทยาการคำนวณและการเขียนโปรแกรมโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย…