เด็กๆจะได้เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้คอมพิวเตอร์
ออกแบบและปฎิบัติจริงโดยมีพี่ๆที่มีประสบการณ์คอยแนะนำ
Teacher
Age
Class size
Duration
Category
  • เด็กๆจะได้เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้คอมพิวเตอร์
  • ออกแบบและปฎิบัติจริงโดยมีพี่ๆที่มีประสบการณ์คอยแนะนำ