เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมาแล้ว
เด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อปูพื้นฐานไปสู่การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น Python และ Javascript
Teacher
Age
Class size
Duration
Category
  • เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมาแล้ว
  • เด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อปูพื้นฐานไปสู่การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น Python และ Javascript